Mapas

  • Dust2
    9 : 16
  • Mirage
    16 : 12
  • Overpass
    19 : 15

Jogadores Team Spirit

Mir
chopper
somedieyoung
iDISBALANCE
magixx

Jogadores Gambit Gaming

Dosia

Estatísticas da Partida

K-D +/- ADR KAST Rating2.0
Nikolay 'mir' Bityukov
mir
68-54 +14 90.8 71.3% 1.24
Artem 'iDISBALANCE' Egorov
iDISBALANCE
52-50 +2 60.0 77.0% 1.05
Leonid 'chopper' Vishnyakov
chopper
57-59 -2 73.9 67.8% 1.00
Viktor 'sdy' Orudzhev
sdy
51-57 -6 67.5 67.8% 0.99
Boris 'magixx' Vorobiev
magixx
50-58 -8 59.6 65.5% 0.92
K-D +/- ADR KAST Rating2.0
Dmitry 'sh1ro' Sokolov
sh1ro
71-44 +27 82.9 78.2% 1.29
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov
Ax1Le
67-59 +8 82.3 67.8% 1.13
Abay 'Hobbit' Khasenov
Hobbit
51-60 -9 70.4 72.4% 0.99
Timofey 'interz' Yakushin
interz
45-56 -11 59.1 75.9% 0.90
Vladislav 'nafany' Gorshkov
nafany
43-60 -17 54.5 58.6% 0.75


Comentários